تبلیغات
The Best Girl - ☮44
☮44
+ | جمعه 3 آبان 1392 | 10:37 ب.ظ |سـلـام.. ی خـاطـره بگـم بـرم و پـشـت سـرمـو نبینـم ..

امـشـب رفتـیـم بـازار مـن عـینـکـمـو عـوض کـردم

خنگـولـی / مـشکـی قبلیـه خنگـولـی / دستـه زرد

آجیـمم گـرفـت مـال مـن 170 و مـال آجیـم 65 تومـن

پـرو اـم مـن ...

تـقـسیـر آجیـمـه چـون حـصـودـی کـرد والـا

بعـدش چـیز کـیـک و کـیـک تـولـد خـریـدیـم منـآسبتـیـم نـبـود

جمعـه ی هفتـه ی بعـد دوست آجـیم تولـد گـرفتـه ینـی دعـوت کـرده بـرای شـام

فـسـت فـودی بـه نـام شـِف

دـم اونـایی گـرم ک تـآ بـه حـال پـشتـمون بـودن هـرکـآری ک کـردیـم خـوشـشون اومـد

:)

هـه هـروفـت خـآطـرامـون مـیخـونـم دلـم مـیگـیره :|

امـروز دوستـم فلـشـمو بهـم داد تـوش فـیلـم ریخـت

فــــــــردا بــاید بـرم مـدرسـه .. مـشق ننـوشتـم امتحـان هـدیـه هـآ نـخونـدم :(

هـی....

----------------------------------------

قـالب جـدید اومـد .. همـش ک نبـایـد اونـطوری درس کنـم تـنـوع بـه خـرج بـدم :)

شـایـد آخر هـفتـه هـآ آپ کنـم !

بـآی

برچسب‌ها:


کـاملیـا :* | نظرات()

Upload Music

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

✘...آیـکـونــ پـنـلـوپـه...✘
Online User
©layout: Mr.mustache
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ