تبلیغات
The Best Girl - ☮54
☮54
+ | پنجشنبه 12 دی 1392 | 04:37 ب.ظ |بـی جنـبـه هـا نـخـونـن :


حـالـم بـهـم میخـوره از اونـایـی کـه منـو دوسـت نـدارن ، بـه زور تـحـمـلـم میـکنـن ،

مسخـرم میکنـن ، نـاراحتـم میـکنـن ، زنـدگـیمـو یکنـواخـت میکنـن و..

هـی عـوضـی کـه جـا مـن کـامنـت میـدی -----

بـعـضیـا لیـاقـتـشـون هـمـینـه 

دنیـای مجـازی پـر شـده از آدمـای ----و-----

آره تـا الـان مـنو نـمیـشنـاختـی ولـی ایـن چـهره ی واقعـیمـه

بـلـاخره دس از تـظـاهـر کـردن کـه آدم خـوب و مـهربـونـیـم بـرداشـتم

دارـم بـه حـرف اون روزیـه کیمـیـا فـک میکنـم حـق بـا اون بـود 

چـی بـودـش بـه مـن مـربـوطـه 

شـایـد بـگـید ایـن عـوارض امتحـانـه ک اینجـوریـم کـرده 

ولـی نـه ! این عـوارضـه آدمـایـه کـه بـاهـام مـث ی آشغـال رفتـار کـردنـه

آدمـای تنهـا دارن از درد تنهـاییـشون مـینـالـن

ولـی بـه نـظرم آدمـایی ک تنهـان خیلـی خـوشبخـتن

گـور بـابـای کسـآیـی کـه منـو اینـطور کـردن 

بـای

----------------------------------------------

بـه خـاطـر بعـضیـا مـطلـبـو ویـرایـش کـردم  :|

برچسب‌ها:


کـاملیـا :* | نظرات()

Upload Music

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

✘...آیـکـونــ پـنـلـوپـه...✘
Online User
©layout: Mr.mustache
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ