تبلیغات
The Best Girl - ☮32
☮32
+ | دوشنبه 25 شهریور 1392 | 09:45 ب.ظ |بـه بعـضیـا بـایـد گـفت : تـو از عـقـل فـقـط دنـدونـشـو دآرـی ..=))


------------------------------------------------------------------------------------------


هـلـو گـایـز ! دیشـب اصـن نـخـوابیـدم تـآ سـآعـت 9 صـبح

بعـدش گـرفتـم خـوابیـدم تـا سـاعـت 7 شـبD=

تـآزه مـامـانـم بیـدارم کـرد مـگـرنـهـ!!!

هیچـی بیـدارـم کـرد و گـفـت بلـند شـو ببین چـی اوردم

تـو دلـم گـفتـم : بستنـی / شکـلـات / گیتـار / کیـک خـامـه ای و کلـی چـیزای دیگـه

بـردـم تـو حـال و یـه پـلـاستـیـک در اورد و دآد بـم

تـو دلـم نـمی دونـی چ خـبـر بـود ! هـی مـیگفتـم خـدایـا چـیـه ؟

درشـو بـا چ ذوقـی بـاز کـردم و ... ضـدحـال =|

کتـابـآی مـبـارک مـدرسـم بـود

هیچـی دیـه نـزدیـک بـود گـریـه کنـم D=

9 تـآ کتـاب چـرت و پـرت =0

هـدیـه هـا / ریـاضـی / بنویـسـیم / بخـوانـیـم / فناوری نمی دونم چی چی /

پژوهـشو تفـکر / قـرآن / مـطـالعـات اجتمـایی =|

+ عـلـوم عـشق مـن (استعـداد دآرم دآخـل درس عـلوم )

بعـدش شـبـش جـلدشون گـرفتـم بـا کـمـک آبجـیـم =)

وآی چـقـدر غـر زد سـرم رفـت =(

شـام هـم میگـو /کـاهـو / سکنـجـویـن =( اَیــــ

حـس بـازیـه رفـت =) از ایـن بـه بعـد بیشتـر میـام اینجـا

چـنـد روزـه تـو نـخ زدبـازیـم زیـآد =))

بـه شـدت ایـن گـروهـو دوس دآرـم

مـن الـان همـه چـیـم حـاضـره

کـیف / کـفـش / لـوازم تحریـر / کتـاب جـز مــآنتـو =(

کفـشـای مـن آل استـآر سـورمـه ایـه کـفـش شمـآ چـیـه؟

کـیـف مـن زردـه بـزرگـم هـســت کیـف شمـا چـه شکـلـی؟

مـن تـا الـان دوتـا آل استـار دآرـم یـه قـرمـز یـه سـورمـه اـی =)

راستـی مـن دیگـه از ایـن بـه بعـد نـمی تـونـم تـو بلـاگـفـا کـامنـت بـدم کـمـک =(

آپ بـعـدی عـکـس سـوالـی مـیزآرـم بـآی


پ.ن : از ایـن ((به بعضیا بـآید گـفت ...)) هـا خـوشـم اومـده
برچسب‌ها:


کـاملیـا :* | نظرات()

Upload Music

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

✘...آیـکـونــ پـنـلـوپـه...✘
Online User
©layout: Mr.mustache
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ