تبلیغات
The Best Girl - ☮42
☮42
+ | پنجشنبه 25 مهر 1392 | 09:26 ب.ظ |

فـقـط دلـم مـیخـواد بعـضیـا رو خـفـه کنـم ..

________________________________________


آهنـگ وب بـه امیـد خـدا عـوض شـد

خـیلـی خـوشگـلـه!

عـکـس بـالـای قـالبـو عـوض کـردـم !

جـدیـدا عـاشق سیبـیـل شـدم !

اونـقـدری ک نـقـاشی سیبیـل رو پـا تختـه هـوشمنـد تـو مـدرسـه کـشیـدم 

ایـن بـد سلـیقـه هـا (هـم کـلـاسیـآم) از مـد روز خـبـر نـدارن !

----() ی دختـر لـوس تـقلـید کـار عـقـده ایـه دراز ( زیـاد )

هـسـت ک بـه شـدت اعـصـاب خـورد کـنـه !

 از 2 سـال پـیش از مـن و نگـآر عـقـده داشتـه تـا الـان ...

مـیبـینـد دروبـریـامـو چ کـسـایی پـر کـردن ( جـز دوستـآم ) 

ولـی امـسـال مـعـلمـمـون بـه شـد بـآحـآلـه ! 

ریـاضـیمـون بـشـدت مـسخـره چـرت و مـزحـکـه ( درس نـوشتـم؟)

اصـن معـلـوم نـی چـی بـه چـیـه!

ی کنـفـرانـس سخت رو بـه دوش گـرفت

رو ((ورد)) مـطالب + عـکسـاشـو گـذاشتـم

ولـی مـیتـرسـم-----کپـی کنـه!

هـی روزگـار

تـازه بـه جـز کنـفـرانـس اصلیـم ی کنـفـرانـس دیگـه در روز یکـشنـبـه دارـم 

خــدا !.!.!!.!.!.!

و امـا :

راز بقـآ ..در شهـر ی انسـانـی ک بیشتـر بـه خـونـآشـام شبیـه زنـدگـی مـیکنـد

ایـن مـوجـود بسیـاز دراز اسـت . وی بسیـار عـقـده ای سـت ..  

لـوس و لجـبـاز اسـت و دوس دارـد تـقلـید کنـد

اسـم ایـن مـوجـود دراز و خـونـآشـام----()  اسـت

 

بـآی

----------------------------------------------

آهنـگ وب چ طوره ؟

قـالب وب چ ـطور؟


برچسب‌ها:


کـاملیـا :* | نظرات()

Upload Music

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

✘...آیـکـونــ پـنـلـوپـه...✘
Online User
©layout: Mr.mustache
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ